دهک  | dehak
محمود اصفیا Archives | دهک | dehak
  • چه کسی آزولا را وارد ایران کرد؟
  • نا گفته هايي از چگونگي ورود و انتشار جلبک “آزولا” به ايران شعارسال: آزولا سرخسی آبزی است که در همزیستی با “جلبک سبز-آبی آنابائنا آزولی” قادر است نیتروژن خود را از هوا تامین کند و به همین دلیل از دیرباز به عنوان کود سبز مورد استفاده قرار گرفته است. برخی مورخین استفاده از آزولا را […]