دهک  | dehak
محمد علی قلندری Archives | دهک | dehak
  • مصرف بی رویه آب در خانه تکانی ها
  • شعارسال: این روزها و ماه ها که می گذرد و ما به پایان سال آبی نزدیک می شویم و در حالی که میزان بارندگی در استان خشکسالی زده فارس ۸۰ درصد کمتر از سال های گذشته است باید قدری در تکرار قصه خانه تکانی تغییر ایجاد کنیم و قدری خود را با شرایط خشکسالی و […]