دهک  | dehak
محمد حاج رسولی‌ها Archives | دهک | dehak
  • ۱۲ میلیارد متر مکعب حق‌آبه دریاچه ارومیه خورده شده است
  • مدیر دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه گفت: طی سال‌های گذشته ۱۲ میلیارد متر مکعب حق‌آبه دریاچه ارومیه خورده شده است و از منابع آب تجدید پذیر تنها حدود ۱۵ درصد حق‌آبه دریاچه به آن سرریز شده است. شعارسال: مسعود تجریشی در نشست تخصصی نقد و بررسی چگونگی مدیریت تامین منابع آب لازم […]