دهک  | dehak
محمد الباب Archives | دهک | dehak
  • نارضایتی کشاورزان از ملی شدن مزارع از سوی منابع طبیعی
  • نماینده کاشان در شورای اصفهان گفت: منابع طبیعی برخی مزارع را ملی و در روزنامه ها منتشر می کند اما کشاورزان وقتی متوجه می شوند که علیه آنها شکایت شده و همین مسئله سبب نارضایتی می شود. شعار سال: محمد الباب ظهر سه شنبه در جلسه شورای اسلامی استان اصفهان اظهار داشت: منابع طبیعی اگر […]