دهک  | dehak
محمدعلی جوادی Archives | دهک | dehak
  • ضرورت ایجاد زنجیره تولید محصولات کشاورزی
  • در این جلسه، مهندس جوادی ترویج کشت های گلخانه ای با تغییر نگاه به سرمایه گذاری بخش کشاورزی را مورد توجه قرار داد و اعلام کرد که نگاه وزارتخانه به شرکت شهرک های کشاورزی توسعه ای بوده و نگاه انتفاعی نیست و باید تلاش ها تقویت و منتج به تولید شود. شعار سال: معاون توسعه […]