دهک  | dehak
محمدصالح احمدی Archives | دهک | dehak
  • ۲۰ تن بذر هیبریدی کلزا در کردستان تامین شد
  • مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی کردستان گفت: ۲۰ تن بذر هیبریدی کلزا برای اجرای برنامه کشت کلزا در مزارع این استان تامین شده است. شعارسال: محمد صالح احمدی روز پنجشنبه اظهار داشت: میزان ۲۰ تن بذر هیبریدی از ۲ نوع فرانسوی با ارقام هک، ناتالی، دانور و هیدرومل و بذور آلمانی با ارقام رهان، […]
  • گرمک، نان آور ۱۲۰۰ خانواده کردستانی است
  • مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی کردستان با اشاره به آغاز برداشت محصول «گرمک» از اراضی کشاورزی دیم این استان گفت: یک هزار و ۲۰۰ بهره بردار از محل کاشت، برداشت و فروش این محصول ارتزاق می کنند. شعارسال: محمدصالح احمدی روز یکشنبه اظهار داشت: در سال جاری یک هزار و ۲۰۰ بهره بردار کردستان […]