دهک  | dehak
محمدرضا ملاصالحی Archives | دهک | dehak
  • جزئیات پرورش گوزن در کشور
  • شعار سال: محمدرضا ملاصالحی با بیان اینکه گوزن، بیشتر به عنوان یک حیوان وحشی شناخته می شود، اظهار داشت: سال ها است که در برخی کشورهای دنیا، گوزن با هدف تولید گوشت، پوست، شاخ و سایر فرآورده‌ها پرورش داده می شود که پرورش نیز عموما در سیستم های باز و مرتعی انجام می گیرد، اما […]