دهک  | dehak
محمدرضا تابش Archives | دهک | dehak
  • محیط زیست بیماری در حال احتضار است
  • رییس فراکسیون محیط زیست و توسعه پایدار مجلس، گفت: محیط زیست کشور شرایط نامناسب و خطرناکی دارد. شعارسال: محمدرضا تابش درخصوص اظهارات رییس سازمان محیط زیست مبنی براینکه محیط زیست کشور بر لبه پرتگاه قراردارد، گفت: قطعا کشورباید هم مسیرتوسعه را طی کند، هم اینکه دراین مسیر از تخریب محیط زیست جلوگیری شود؛ تمامی این […]