دهک  | dehak
محمدرضا بی همتا Archives | دهک | dehak
  • تجار محصولات تراریخته وارد می‌کنند و به نام غیرتراریخته می‌فروشند!
  • شعارسال: به منظور بررسی محصولات تراریخته‌ به عنوان کشت کشاورزی و منبع غذایی مردم به سراغ دکتر محمدرضا بی‌همتا عضو هیأت علمی دانشگاه تهران در رشته ژنتیک و اصلاح نباتات رفتیم و به گفتگوی تفضیلی در مورد ابعاد علمی مختلف این محصولات پرداخته‌ایم که بخش اول این گفتگو در اختیار مخاطبان قرار می‌گیرد. غیر علمی […]