دهک  | dehak
محمدحسین کریمی‌پور Archives | دهک | dehak
  • نقش ذی‌نفعان خشکسالی در تشدید بحران آب
  • شعار سال: «آب هم مثل بسیاری منابع دیگر ذی‌نفعانی دارد که مایل به تغییر شرایط نیستند!» این جمله خبری در زمانه‌ای که ایران زمین با چالش سخت بحران آب مواجه است و روزبه‌روز با روندهای تغییر اقلیم به سمت خشکسالی بیشتر می‌رود، کمی عجیب و غیرمنصفانه به نظر می‌رسد اما متاسفانه واقعیت دارد. بسیاری از […]