دهک  | dehak
محمدباقر سعادت Archives | دهک | dehak
  • نظر کارشناسان درباره توسعه باغ‌ها در اراضی شیب‌دار
  • شعار سال: موضوع اشتغال و عواملی که سبب شود روستاییان به شهر‌ها مهاجرت نکنند، از مسائلی است که سال‌هاست بررسی می‌شود. افزون براین به‌گفته متخصصان توسعه باغ‌ها در اراضی شیب‌دار علاوه بر ایجاد اشتغال و جلوگیری از مهاجرت، سبب جلوگیری از فرسایش خاک می‌شود و به بهبود شرایط محیط زیست نیز کمک می‌کند. در همین […]