دهک  | dehak
محققان زیست محیطی Archives | دهک | dehak
  • مهمترین کشف دنیای حیوانات در ۲۰۱۷
  • شعار سال: هرچند به نظر می رسد دنیای حیوانات به طور کامل شناخته شده است اما هنوز هم گونه های جدیدی در اعماق اقیانوس ها، جنگل های پردار و درخت، یا حتی اتاق موزه ها کشف می شود. در اینجا به برخی از این گونه های تازه کشف شده در ۲۰۱۷ میلادی اشاره می کنیم. […]