دهک  | dehak
محققان دانشگاه منچستر Archives | دهک | dehak
  • تولید و مصرف شکلات اثرات زیست محیطی قابل توجهی دارد
  • بر طبق ارزیابی محققان دانشگاه منچستر،تولید و مصرف شکلات اثرات زیست محیطی قابل توجهی دارد، بطوری که پتانسیل گرم شدن کره زمین بین ۲.۹۱ تا ۴.۱۵ کیلوگرم دی اکسیدکربن، تقاضای انرژی اولیه ۳۰ تا ۴۱ مگاژول و رد پای آب، از جمله تنش آب، از ۳۱ تا ۶۳ لیتر در هر کیلو گرم شکلات است. […]