دهک  | dehak
محصول کلزا Archives | دهک | dehak
  • مرند ،مقام سوم کشوری در تولید زردآلو
  • مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ویژه مرند با اشاره به جایگاه بالای تولیدات کشاورزی این شهرستان در کشور از مقام سوم کشوری مرند در تولید زردآلو خبر داد. شعارسال: منوچهر رحمانی ، عنوان کرد: در طول سال، سه هزار تن گوشت قرمز، ۷ هزار تن گوشت سفید، ۲۲ هزار تن شیرخام، ۹ هزار تن تخم مرغ […]