دهک  | dehak
محصول پروتئینی Archives | دهک | dehak
  • خوداتکایی درتولید سه محصول پروتئینی/تولید۱۰.۵میلیون تن شیردرسال۹۷
  • معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی از خوداتکایی کشور در تولید سه محصول اساسی پروتئینی شیر،گوشت مرغ و تخم مرغ خبر داد. شعارسال: به نقل از وزارت جهاد کشاورزی،  حسن رکنی اظهار داشت: در سال ۹۶ میزان تولید شیر کشور به ۱۰ میلیون و ۲۰۰ هزارتن در سطح رسید که از این میزان ۸۵۰ […]