دهک  | dehak
محصول بومی Archives | دهک | dehak
  • گرمک، نان آور ۱۲۰۰ خانواده کردستانی است
  • مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی کردستان با اشاره به آغاز برداشت محصول «گرمک» از اراضی کشاورزی دیم این استان گفت: یک هزار و ۲۰۰ بهره بردار از محل کاشت، برداشت و فروش این محصول ارتزاق می کنند. شعارسال: محمدصالح احمدی روز یکشنبه اظهار داشت: در سال جاری یک هزار و ۲۰۰ بهره بردار کردستان […]