دهک  | dehak
محصولات گندم Archives | دهک | dehak
  • بحران خشکسالی تهدیدی برای بازار جهانی گندم
  • تابستان داغ و خشک به پنج سال وفور در بسیاری از کشورهای تولیدکننده گندم پایان داده و ذخایر صادرکنندگان بزرگ را به پایین‌ترین سطح خود از سال ۲۰۰۸-۲۰۰۷ رسانده است. کمبود غلات به ناآرامی‌های غذایی در سراسر آفریقا و آسیا دامن زده است. شعارسال: طبق برآورد وزارت کشاورزی آمریکا، اگرچه انتظار می‌رود ذخایر جهانی در […]