دهک  | dehak
محصولات گلخانه ای Archives | دهک | dehak
  • مجتمع های گلخانه ای در قزوین توسعه می یابد
  • معاون اقتصادی استانداری قزوین گفت: توسعه مجتمع های گلخانه ای از الویت های بخش کشاورزی استان برای کمک به مدیریت منابع آب و تحقق اشتغال پایدار است. شعارسال: منوچهر حبیبی در جلسه ساماندهی و بررسی گلخانه های استان که روز پنجشنبه در استانداری برگزار شد اظهارداشت: افزایش جمعیت و نیاز روزافزون به مواد غذایی از […]
  • ۴۰ درصد از گوشت مرغ کشور در زنجیره های طیور تولید می شود
  • وزیر جهاد کشاورزی گفت: حدود ۴۰ درصد از گوشت مرغ کشور در زنجیره های طیور تولید می شود که در صدد هستیم این رقم را به ۹۰ تا ۹۵ درصد برسانیم. شعارسال : محمود حجتی روز پنجشنبه در حاشیه سفر به شهر کوهپایه در شرق شهرستان اصفهان در جمع خبرنگاران افزود: ایجاد زنجیره های تولیدی […]