دهک  | dehak
محصولات کشاورزی و برنامه برای صادرات Archives | دهک | dehak
  • ۴۰۰ میلیون دلار گیاه دارویی صادر شد
  • مجری طرح گیاهان دارویی گفت: چند هزار گونه گیاه دارویی در کشور داریم که تنها سه گونه آن ۴۰۰ میلیون دلار ارزآوری برای کشور دارند که می‌توان این رقم را تا یک میلیارد دلار افزایش داد.