دهک  | dehak
محصولات کشاورزی آب بر Archives | دهک | dehak
  • منابع آب را فدای محصولات آب‌بر نکنیم
  • برنج به عنوان یکی از محصولات کشاورزی آب بر در مناطق گسترده ای از ایران مورد کشت قرار می‌گیرد که این مسئله به دلیل خشکسالی ها در برخی مناطق با محدودیت هایی رو به رو شده است. شعار سال: برنج به عنوان یکی از محصولات کشاورزی استراتژیک شناخته شده که به دلیل آنکه قوت غالب […]