دهک  | dehak
محصولات غیر نفتی Archives | دهک | dehak
  • چای،ظرفیتی مستعد و بالقوه در توسعه صادرات غیر نفتی
  • کشت و تولید چای، از نمونه فعالیت‌های زراعی محسوب می‌شود که با توجه و حمایت هر چه بیشتر به آن،قادر خواهیم بود علاوه بر تأمین نیاز داخلی،ضریب و تراز تجارت و صادرات غیر نفتی را ارتقا بخشیم. شعارسال: حوزه زراعت و کشاورزی از نمونه بخش های حساس و تعیین کننده در تولید و توسعه اقتصادی […]