دهک  | dehak
محصولات صیفی‌جات Archives | دهک | dehak
  • «کشت گلخانه‌ای» از گزینه‌های پیش روی ایران در برابر تهدید بی‌آبی است
  • به کرات به اهمیت کشاورزی و نقش تأثیرگذار آن در توسعه اقتصادی اشاره شده، مولفه‌ای که در سال‌های اخیر با چالش‌های عدیده‌ای دست‌وپنجه نرم می‌کند و برخی راهکار برون‌رفت از آن را در کشت گلخانه‌ای جست‌وجو می‌کنند. شعار سال: کشاورزی و توسعه و شکوفایی آن، یکی از ارکان‌ها و مولفه‌های اساسی در تسریع فرآیندِ توسعه […]