دهک  | dehak
محصولات شیمیایی Archives | دهک | dehak
  • تصویب استانداردهای زیست مهارگرها/ معرفی جایگزین محصولات شیمیایی
  • دبیر ستاد توسعه زیست فناوری با بیان اینکه استاندارد زیست مهارگرها به تصویب رسیده است، گفت: زیست مهارگرها محصولات بدون سم و آفت هستند که شرکتهای ایرانی تولید می کنند. شعار سال: دکتر مصطفی قانعی اظهار داشت: با توجه به اهمیت زیست‌مهارگرها، استانداردهای ملی در این حوزه به تازگی تدوین شد و به تصویب سازمان […]