دهک  | dehak
محصولات زراعی و باغی Archives | دهک | dehak
  • اولویت بخش کشاورزی توانمندسازی بهره برداران است
  • معاون وزیر و رییس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی گفت: اولویت این وزارتخانه در سال جاری رفع نیاز قشر زحمتکش کشاورز و توانمندسازی آنها در راستای افزایش تولید است. شعار سال: اسکندر زند روز چهارشنبه در گردهمایی منطقه ای و یکروزه محققان و مروجان معین در کردکوی واقع درغرب استان گلستان، اظهار کرد: در […]