دهک  | dehak
محصولات تراریخته کشاورزی Archives | دهک | dehak
  • هیچ نوع برنج تراریخته ای در کشور تولید نمی شود
  • شعارسال: طبق ماده دو قانون ایمنی زیستی نه تنها تولید و مصرف این محصولات مجاز است بلکه قانون دولت را مکلف به فراهم‌آوری تمهیدات لازم در جهت تولید و مصرف این محصولات کرده است. همچنین آخرین قانون مصوب مجلس درباره محصولات تراریخته، قانون برنامه ششم توسعه است که البته این قانون هم هرگز معتقد به […]