دهک  | dehak
محصولات باغي و دامي Archives | دهک | dehak
  • هشت نكته در باب قانون خريد تضميني
  • شعار سال: در مقابل در بسياري از كشورهاي در حال توسعه با وجود دخالت‌هاي دولت‌ها در بازار محصولات و نهاده‌هاي كشاورزي عملاً به تضعيف قابليت رقابت توليدكنندگان اين بخش در بازارهاي داخلي و بين‌المللي مي‌پردازند. دلايل اين رويكرد بسيار با اهميت است، چرا كه تعداد اهداف دولت‌ها در اين كشورها و غلبه ضرورت حمايت از […]