دهک  | dehak
محصولات آب Archives | دهک | dehak
  • درها برای واردات دوباره باز می‌شود؟
  • پیش‌بینی‌های مثبتی برای کشاورزی در سال آینده وجود ندارد؛ این بدبینی هم ناشی از بارندگی‌های اندک سال ۹۶ است. شعارسال: یکی از عوامل رشد پایدار و مولد، رشد کشاورزی است اما به اعتقاد کارشناسان، کشاورزی در ایران با چال‌شهای زیادی مواجه است. چراکه ما کشوری با اقلیم خشک هستیم و همین امر موجب می‌شود تولید […]