دهک  | dehak
محصولات آبزی کشور Archives | دهک | dehak
  • ارزش بالای غذائی ماهی تیلاپیا برای زنان باردار
  • شعارسال: بحث واردات ماهی تیلاپیا از زمان تغییر در مدیریت محیط زیست کشور قوت گرفته است. در ارتباط با تولید و واردات این ماهی اظهار نظرهای متفاوتی وجود دارد به همین دلیل کارشناسان موافق و مخالف نظرات متعددی در این خصوص ارائه کردند. احمد نصرتی مقدم کارشناس ارشد و پژوهشگر در زمینه تولید آبزیان در […]