دهک  | dehak
محصوات زراعی Archives | دهک | dehak
  • تا پایان سال جاری ۲۵ رقم محصول زراعی جدید معرفی می‌شود
  • رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در نشست خبری اعلام کرد: تا پایان سال جاری ۲۵ رقم جدید شامل ۵ رقم گندم، ۳ رقم جو، ۲ رقم نخود، یک رقم سیب زمینی، ۳ رقم لوبیا، ۳رقم چغندر و ۲ رقم برنج، همچنین ۳۰ آفتکش جدید کم خطر ،۱۵۰ یافته جدید معرفی می شود. شعارسال: […]