دهک  | dehak
محسن خلیلی عراقی Archives | دهک | dehak
  • هیات مدیره جدید کنفدراسیون صنعت ایران
  • مجمع عمومی کنفدراسیون صنعت ایران با حضور نماینده قانونی وزارت کشور به منظور انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرس برگزار شد. شعارسال: در این مجمع که با حضور ۳۸ عضو کنفدراسیون برگزار شد پس از شمارش آراء ۹ نفر اعضای اصلی هیات مدیره و بازرس کنفدراسیون برگزیده شدند. بنا بر این گزارش نمایندگان صنعت غذای […]