دهک  | dehak
محسن احتشام Archives | دهک | dehak
  • ارزش افزوده زعفران، در جیب برندهای غیرایرانی
  • رئیس شورای ملی زعفران ایران گفت: قیمت زعفران باید به گونه‌ای تدوین شود که کشاورز، خریدار، مصرف‌کننده نهایی داخلی و خارجی بابت آن متضرر نشوند. شعارسال:رئیس شورای ملی زعفران ایران گفت: قیمت زعفران باید به گونه‌ای تدوین شود که کشاورز، خریدار، مصرف‌کننده نهایی داخلی و خارجی بابت آن متضرر نشوند. محسن احتشام رئیس شورای ملی […]