دهک  | dehak
محرومیت زدایی Archives | دهک | dehak
  • روايت يک شاهد عيني از قلعه‌گنج
  • درباره نام «قلعه‌گنج» دو روايت وجود دارد. يکي اينکه اين منطقه در گذشته صاحب قنات‌ها، گنج‌ها، نعمت‌ها و آباداني‌هاي فراوان و سرزمين حاصلخيز و پردرآمدي بوده و به‌همين‌خاطر به نام قلعه‌گنج شهرت دارد اما روايت ديگري هم هست که مي‌گويد: «يک تکه نان در قلعه‌گنج، حکم گنج دارد!».در قلعه‌گنج حالا سال‌هاست که نان و پيش […]
  • پذیرش ریاست سازمان تعاون روستایی ایران توسط دکتر حسین شیرزاد
  • پیرو استعفای مهندس علی اوسط هاشمی و با توجه به حکم صادره از سوی مهندس حجتی، وزیر محترم جهاد کشاورزی، دکتر حسین شیرزاد به عنوان ریاست سازمان تعاون روستایی ایران انتخاب گردید. مراسم معارفه سه شنبه ۱۸ اردیبهشت برگزار خواهد شد.دکتر شیرزاد پیش از این در سمت دستیار ویژه وزیر فعال بوده است. همچنین نامبرده […]
  • پذیرش ریاست سازمان تعاون روستایی ایران توسط دکتر حسین شیرزاد
  • پیرو استعفای مهندس علی اوسط هاشمی و با توجه به حکم صادره از سوی مهندس حجتی، وزیر محترم جهاد کشاورزی، دکتر حسین شیرزاد به عنوان ریاست سازمان تعاون روستایی ایران انتخاب گردید. مراسم معارفه سه شنبه ۱۸ اردیبهشت برگزار خواهد شد. پیرو استعفای مهندس علی اوسط هاشمی و با توجه به حکم صادره از سوی […]