دهک  | dehak
محدودیت های آبی Archives | دهک | dehak
  • رشد تولیدات کشاورزی با وجود محدودیت های آبی
  • رشد تولیدات کشاورزی با وجود محدودیت های آبی و خشکسالی های پی در پی را می توان مهمترین دستاورد وزارت جهادکشاورزی در سال ۹۶ ارزیابی کرد که برای دومین سال متوالی خودکفایی در تولید محصول استراتژیک گندم را رقم زد. شعار سال: علاوه بر تحولاتی که بخش کشاورزی طی پنج سال گذشته شاهد بوده و توانسته […]