دهک  | dehak
محدودیت تجربیات Archives | دهک | dehak
  • متن بیانیه رسمی سازمان حفاظت محیط زیست در مورد آب ژرف
  • در این بیانیه آمده است با توجه به ناکافی بودن دانسته‌ها و نادانسته‌های علمی و محدودیت تجربیات عملی ملی و بین‌المللی در مورد آب ژرف و همچنین تجربیات منفی کشور از تبعات دراز مدت محیط زیستی رویکردهای صرفاَ فنی، نظیر برداشت از آبهای زیر زمینی، سد سازی، انتقال آب و شیرین سازی آب دریا و […]