دهک  | dehak
مجید عمران Archives | دهک | dehak
  • ما پنج تا هفت نوع نان می‌شناسیم، جهان ۷۰۰ نوع
  • شعار سال: در مقابل شکوه و عظمت غرفه سحر به نسبت نانواهایی که از دوران کودکی‌ به‌خاطر داشتم چنان تحت تأثیر قرار گرفتم که در زاویه‌ای مسلط به سراسر غرفه ایستادم و به تماشا نشستم، این یک نانوایی و خبازی است یا یک شهرک نان؟ در مهرماه سال ۱۳۴۴ که برای تهیه گزارش از خبازهای […]