دهک  | dehak
مجید شبانی Archives | دهک | dehak
  • میگوها قربانی زیاده‌خواهی قاچاقچیان
  • قاچاق سوخت مزارع پرورش میگوی شهرستان و بندر تیاب را در معرض خطر قرار داده است. شعار سال: با گذشت زمان، الاغ‌ها و قاطرها جای خود را به خطوط لوله، شناور و کامیون‌های حمل سوخت داده‌اند و قاچاق مزه‌ای دیگر به کام دلالان و البته برخی جریان‌های مخصوص داده است. چند سال پیش بود که موضوع […]