دهک  | dehak
مجید بهادری Archives | دهک | dehak
  • اراضی شالیزاری یا مناطق جنگی
  • در بسیاری از شهرستان‌های استان مازندران برخی کشاورزان برای سهولت در کار و تسریع در زمان آماده سازی زمین‌های زراعی برای کشت‌های دوم یا به علت عدم آگاهی و داشتن تفکرات سنتی بقایای گیاهان را پس از برداشت به آتش می‌کشند که به هیچ عنوان توصیه نمی‌شود شعارسال:در بسیاری از شهرستان‌های استان مازندران برخی کشاورزان […]