دهک  | dehak
مجوز های ترانزیتی Archives | دهک | dehak
  • ۱۰میلیون تن فرآورده دامی از طریق مرز بازرگان ترانزیت شد
  • رییس اداره دامپزشکی ماکو گفت: امسال پس از بازدید و نظارت های بهداشتی در قرنطینه مرز بازرگان برای ۶ میلیون تن انواع فرآورده های دامی مجوزهای ترانزیتی صادر شده است شعارسال:رییس اداره دامپزشکی ماکو گفت: امسال پس از بازدید و نظارت های بهداشتی در قرنطینه مرز بازرگان برای ۶ میلیون تن انواع فرآورده های دامی […]