دهک  | dehak
مجمع عمومی سازمان ملل متحد Archives | دهک | dehak
  • بودجه حفظ جنگل‌های شمالی از یک باشگاه ورزشی کمتر است
  • اول فرودین ماه در حالی به عنوان روز جهانی جنگل در تقویم محیط زیستی کشور نام‌گذاری شده است که این نامگذاری، هنوز هم نتوانسته کمکی برای حفظ جنگل‌های کشور باشد؛ آنگونه که رئیس انجمن علمی جنگلبانی ایران می‌گوید، در کمتر از ۵ سال بیش از ۴۰ میلیون درخت در جنگل‌های شمال ایران نابود شد و […]