دهک  | dehak
مجمع جهانی اقتصاد Archives | دهک | dehak
  • معرفی راهکارهای جلوگیری از نابودی جهان
  • دو دهه آینده سرنوشت جهان ما را رقم خواهد زد اگر تصمیم بگیریم که بر روی مسائل اصلی کره زمین مانند تغییرات آب‌وهوایی، آلودگی اقیانوس‌ها و کاهش تنوعات زیستی و گونه‌‌ها کار کنیم جهان خود را نجات خواهیم داد وگرنه این جهان از بین خواهد رفت. شعارسال: مجمع جهانی اقتصاد در گزارشی با توجه به […]