دهک  | dehak
مجری طرح گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی Archives | دهک | dehak
  • مجری طرح گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی منصوب شد
  • شعارسال : در حکمی از سوی محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی،دکتر حسین زینلی به سمت مجری طرح گیاهان دارویی منصوب شد. در بخشی از این حکم آمده است: امید است با هماهنگی سازمان جنگل ها،مراتع و آبخیزداری کشور و معاونت امور باغبانی در توسعه کشت،احیای رویشگاه های طبیعی،بهبود ارقام گیاهان دارویی،زراعی نمودن گیاهان دارویی و […]