دهک  | dehak
مجدد Archives | دهک | dehak
  • شیوع مجدد برخی بیماری‌ها در حیوانات خانگی
  • تهران (پانا) – رئیس نظام دامپزشکی استان تهران با اشاره به برگشت تحریم ها،  می‌گوید نبود واکسن و عدم استفاده مناسب از امکانات بهداشتی، باعث شده برخی بیماری های حیوانات خانگی که ریشه کن شده بود، مجددا شیوع یابد.