دهک  | dehak
متقاضیان Archives | دهک | dehak
  • زمانبندی ثبت نام و برگزاری نمایشگاه اگروفود تهران اعلام شد
  • فراخوان، اعلام تعرفه ها و آغاز مراحل ثبت نام متقاضیان مشارکت در بخش داخلی نمایشگاه ایران آگروفود ۲۰۱۸ به زودی آغاز خواهد گردید. شعارسال:فراخوان، اعلام تعرفه ها و آغاز مراحل ثبت نام متقاضیان مشارکت در بخش داخلی نمایشگاه ایران آگروفود ۲۰۱۸ به زودی آغاز خواهد گردید. فراخوان، اعلام تعرفه ها و آغاز مراحل ثبت نام […]