دهک  | dehak
ماهی گیرها Archives | دهک | dehak
  • صیادان کشور برای نخستین بار بیمه تکمیلی درمانی می شوند
  • صیادان کشور برای نخستین بار با حمایت سازمان شیلات ایران زیر پوشش بیمه تکمیلی درمان سرمد قرار می گیرند. شعارسال : سه شنبه تفاهم نامه همکاری بیمه ای میان اتحادیه سراسری صیادان ایران و شرکت بیمه سرمد با حضور معاون صید و بنادر ماهیگیری سازمان شیلات ایران برای بیمه تکمیلی درمانی صیادان امضا شد. بنا […]