دهک  | dehak
ماهی و میگو Archives | دهک | dehak
  • تولید ۸۰۰ هزارتن انواع آبزی در برنامه ششم توسعه
  • معاون آبزی پروری سازمان شیلات ایران گفت: در برنامه ششم توسعه پرورش و تولید ۸۰۰ هزارتن انواع آبزیان از جمله ماهی و میگو هدف گذاری شده است. شعار سال: معاون آبزی پروری سازمان شیلات ایران گفت: در برنامه ششم توسعه پرورش و تولید ۸۰۰ هزارتن انواع آبزیان از جمله ماهی و میگو هدف گذاری شده […]