دهک  | dehak
ماهی قزل آلای قهوه ای Archives | دهک | dehak
  • دانستنی هایی در خصوص رودخانه و آبزیان
  • آنچه در گزارش تصویری تهیه شده خواهید خواند تعامل میان تکنولوژی و علم روز با زیست بوم آبزیان و تلاش برای بهبود یا شاید هم دستکاری و تخریب زیستگاه آن ها را نشان می دهد. شعارسال: آنچه در گزارش تصویری تهیه شده خواهید خواند تعامل میان تکنولوژی و علم روز با زیست بوم آبزیان و […]