دهک  | dehak
ماهیگیری صیادان Archives | دهک | dehak
  • آلودگی دریا در کمین ماهی و ماهیگیر
  • ماهی مُرد از بس دریا آلوده بود. شعار سال: آلودگی زیست محیطی در دریا و تلف شدن ماهیان شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه همشهری، تاریخ انتشار ۲۷ مرداد ۹۷، شماره: ۲۷۴۳۸ [ad_2] Source link