دهک  | dehak
مافیای غله Archives | دهک | dehak
  • ورود دستگاه‌های ناظر و بازرس به «تخلف بزرگ» در موضوع گندم
  • نماینده مردم سبزوار در مجلس از آنچه فساد برنامه‌ریزی شده در بخشی از بدنه سازمان غله ایران و ناپدید شدن ۱۰۰ هزار تن گندم تنها در یک استان، می‌خواند، خبر داد. شعارسال: رمضانعلی سبحانی‌فر با بیان این مطلب که «در خرید تضمینی گندم از گندم‌کاران و تحویل گندم خریداری شده به سیلوها تخلفات گسترده مالی […]