دهک  | dehak
مافیای ایرانی Archives | دهک | dehak
  • فساد مافیایی شرکت غله و دستور حجتی
  • نماینده مردم سبزوار در مجلس گفت: مستندات و اطلاعات فساد اتفاق افتاده در شرکت غله که در جریان خرید گندم از کشاورزان در حال رخ دادن بود به وزیر و معاونان وزارت جهادکشاورزی ارائه شد و محمود حجتی به واحد بازرسی این وزارتخانه دستور رسیدگی و ارائه گزارش داد. شعار سال : نماینده مردم سبزوار […]