دهک  | dehak
مارمولک ها Archives | دهک | dehak
  • دشت سوتاو حمامیان دیگر مأمنی امن برای طنازی میش‌مرغ نیست
  • نسل میش‌مرغ، عروس پرندگان بوکان به‌علت مشکلات ژنتیکی در جوجه‌آوری، کاهش مقاومت بدنی و دست‌کاری زیستگاه این‌گونه پرنده نادر در معرض خطر انقراض است و بنا به نظر کارشناسان، ایجاد امنیت، تعدیل زیستگاه و رفع مشکلات ژنتیکی زمینه بقای این‌گونه ارزشمند را فراهم می‌کند. شعار سال: نسل میش‌مرغ، عروس پرندگان بوکان به‌علت مشکلات ژنتیکی در جوجه‌آوری، […]